Idee 208.                                       


Daar heeft waarlyk, volgens de couranten, te Detmold een geloovige z'n zoon de keel afgesneden... la bonne heure. [1]

Hy had wat hout opgestapeld en was bezig 't lyk daarheen te sleepen, toen... hy 'n ram zag, met de hoornen verward in 't struikgewas, denkt ge?

Och neen, er was geen ram. De "Heere" zond 'n paar buren die den man 't lyk afnamen. Die domme buren beweerden dat men z'n kinderen niet mocht verbranden.

"Hy had den Heere zyn eerstgeborene willen offeren" zei de man...

En, o schande, o vloek, o godvergeten eereloze brutaliteit van de Detmoldsche policie... dien man hebben ze in arrest genomen!

En de Heere laat zoo'n policie maar begaan!

Dat kan niet zyn.

Ik gis dat de ram die absent was toen deze man zyn Izaak doodde, eensklaps zal optreden als plaatsvervanger, zoodra die geloovige vader voor de wereldsche macht zal worden behandeld als moordenaar van z'n kind...

Of - ja, z is het - als krankzinnig.

Maar weer moet ik betuigen zoo'n krankzinnige nader te staan dan de half-geloovers. Ik beklaag dien man, maar ik begryp hem.

Ik veracht de ellendelingen die met hun vroom gewawel hem hebben gek gemaakt, zonder - let wel! - ooit hun eigen kinderen den hals aftesnyden.  [2]

Zoodra ik weer 'n dominee hoor preeken over: "Aaaabraham, den aaaartsvader, een toooonbeeld voor geloooovigen" zal ik zeggen:

Ga vr, S.V.P. ! N u, als 't je belieft!  [3]

Voor weinig tyds is ook te Antwerpen zoo'n abrahamsoffer gebracht. Die aartsvader is nu opgesloten. 't Zal me benieuwen of z'n nageslacht eenmaal zal kunnen worden vergeleken met zeezand. (Vgl. Noot op 1257.)


[1] "Daar heeft waarlyk, volgens de couranten, te Detmold een geloovige z'n zoon de keel afgesneden... la bonne heure. "

Dit IDEE slaat op 't Bijbelverhaal over Abraham en z'n zoon Izaak, dat de lezer zeker moet lezen als ie 't niet gelezen heeft, omdat het in beginsel vl verklaart over veel gruwelijken die Christenen hebben aangericht uit naam van hun alwetend almachtig liefhebbend God: Omdat hun Boek van God vol wreedheden en waanzin staat, naast veel fraais en veel saais. 


[2] "Maar weer moet ik betuigen zoo'n krankzinnige nader te staan dan de half-geloovers. Ik beklaag dien man, maar ik begryp hem.

Ik veracht de ellendelingen die met hun vroom gewawel hem hebben gek gemaakt, zonder - let wel! - ooit hun eigen kinderen den hals aftesnyden."

Dominees en priesters zijn 't nooit eens met dit soort verwijten, die toch heel rechtvaardig zijn, want de dominees en priesters geven zichzelf immers uit als "herders van hun schapen", zijn veel beter opgeleid dan hun volgelingen, en zijn gewoonlijk ook rijker, intelligenter en genformeerder dan in ieder geval 't gemiddelde van hun volgelingen. 


[3] "Zoodra ik weer 'n dominee hoor preeken over: "Aaaabraham, den aaaartsvader, een toooonbeeld voor geloooovigen" zal ik zeggen:

Ga vr, S.V.P. ! N u, als 't je belieft!"

Ook dit dunkt me een rechtvaardige aansporing, en inderdaad een rechtvaardige vraag: Waarom gedragen dominees zich nooit zoals Bijbelse aartsvaders die ze als zo voorbeeldig goddelijk opvoeren voor hun volgelingen?

Antwoord: Omdat er weinig echt geloof en zeer veel overwegend huichelgeloof is, en dat vooral van dominees en priesters. 

 

Idee 208.