Idee 199.                                         


Onder den invloed der wet van aantrekking staan dus ook onze dochters. Ik doe afstand van alle - meestal uitgevonden en voorgewende - onderscheidingen in de soort  van aantrekking. Deze spreekt van zinnelykheid, gene van reinheid. Hier wordt deugd genoemd, daar wulpsheid. Men heeft  allerlei liefden uitgevonden: geestelyke, verhevene, platte, dierlyke, sentimenteele, grove, fyne, betamelyke, schandelyke, verheffende, reine, vernederende, zinnelyke en platonische liefde...

Breid de onderscheidingen - meestal ydele - zoo ver ge maar wilt uit, overal blyft de hoofdzaak: liefde, dat is: aantrekking, neiging tot vereeniging.

Waar nu aan deze neiging wordt toegegeven - zedelyk en stoffelyk - kn het meisje voldoen aan haar bestemming, dat is: Mensch zyn.

Waar voortdurend die neiging wordt te-keer gegaan, kan het meisje niet voldoen aan haar bestemming.


Tsja. 't Is waar dat er vele termen zijn voor allerlei vormen van liefde tussen mens en mens, maar ik geloof niet dat "liefde, dat is: aantrekking, neiging tot vereeniging" een adekwate definitie is: 't Is te simpel en te weinig specifiek (er is immers zoveel aantrekking en neiging tot vereniging die gn liefde is, maar bijvoorbeeld welbegrepen eigenbelang).

Vervolgens is het mijn eigen indruk dat de meerderheid der mensen nogal systematisch sexuele en persoonlijke interesse verwarren, en dat de liefde die ouders voor hun kinderen hebben vaak een beter voorbeeld is van menselijke liefde dan de liefde die de ouders beweren voor elkaar te hebben. ("Men love women. Women love children. Children love animals. That is human tragedy.")

En tenslotte vergeet M. nogal nadrukkelijk in te gaan op de voornaamste reden dat meisjes door hun ouders vl korter werden gehouden dan jongens: Ze kunnen zwanger raken, zeker wanneer ze geen kennis hebben van voorbehoedsmiddelen, of die verboden, duur, of moeilijk te verkrijgen zijn.

 

Idee 199.