Idee 190.                                       


Staatkundige vryheid is 'n goede zaak, maar 't is niet de moeite waard die te geven aan 'n Volk, dat zichzelf aan banden legt waar 't niet noodig is.

Wat baat het of de kooi van 't vogeltje wordt opgezet, als 't arme dier dom genoeg was z'n slagpennen uittetrekken, of als 't in vliegen geen lust heeft.


Juist, maar dit is een behoorlijk grote en effectieve beperking op het verheffen, verbeteren, of veredelen van "'n Volk, dat zichzelf aan banden legt waar 't niet noodig is.": 't Volk wil helemaal niet verheven, verbeterd, of veredeld zijn; 't Volk wil geld, genot, brood en spelen, en is gewoonlijk bereid van verheffing en verbetering af te zien zolang 't maar brood en spelen heeft (tegenwoordig: een baan en TV).

De grote meerderheid van ieder "Volk" bestaat uit conformistische volgelingen en oppassende uitvoerders van de verlangen van hun leiders, vanwege de maatschappelijke voordelen die 't conformistisch collaborateur zijn van politieke en religieuze leiders plegen te bieden, en vanwege 't gebrek aan individueel bijzonder talent van de grote meerderheid der mensen (waar ze niets aan kunnen doen).

Voor wereldverbeteraars moet dit een serieuze overweging zijn:

Als de mensheid in meerderheid een rationele, redelijke en rechtvaardige samenleving had kunnen of willen bereiken, dan had ze dat reeds lang geleden gedaan.

En de mensensoort die graag 't "Verbeter de wereld: Begin bij gezelf!" schijnheilig mag belijden vergeet maar al te graag dat dergelijke verbeteringen vrijwel altijd neerkomen op persoonlijke financiŽle vooruitgang, en overigens niets.

Dit wil niet zeggen dat 't een zinloze zaak is te trachten zichzelf of de wereld te verbeteren, maar wel dat de maatschappij gemiddeld niet beter of intelligenter kan zijn dan het gemiddeld peil van haar leden, en dat de meeste mensen die zich willen verbeteren zich niet willen verbeteren in ethisch, moreel of wetenschappelijk oogpunt, maar een betere inkomen, meer macht, en een hoger status nastreven, en weinig of niets anders - ongeacht de pretenties waarmee ze die persoonlijke verbeteringen nastreven, die gewoonlijk nobel klinken.

Idee 190.