Idee 186.                                       


Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zoogenaamd Christendom. Er zyn door Jezus dingen gezegd die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hy 't zeide - maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom.*) [1] Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te hooren dat men zich naar hem noemde.

Ik heb 'n neefje die spelfouten maakt en zich daarom Multatulist noemt. Wat zou m'n aanhang groot worden als dat opging.

*) Jezus is driemaal gekruizigd. Eens door de Joden, vervolgens door z'n levensbeschryvers (65, 892) en eindelijk door de Christenen-zelf. Hy had nooit kwaadaardiger vyanden dan de laatsten.


[1] Er zyn door Jezus dingen gezegd die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hy 't zeide - maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom.*) 

M.'s bewering "maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom" moet ongetwijfeld begrepen worden in de zin: Alle christendom die ik meegemaakt heb kwam overwegend neer op gehuichel voorzover 't niet stoelde op verregaande domheid.

Dezelfde bewering kan uitgebreid worden naar alle andere religies: Alle religies waar ik weet van heb komen in de praktijk vrijwel altijd overwegend neer op gehuichel en valsheid, en komen in de theorie overwegend neer op onmogelijk bijgeloof of bedrog.

Het is mogelijk dat "alle" een iets te sterke term is, omdat er ongetwijfeld - hier en daar, vrijwel zeker vèr van normaal maatschappelijk verkeer - in ieder geloof zeldzame enkelingen zijn die zich geroepen voelen de leerstellingen en gedragingen waartoe dat geloof oproept werkelijk en eerlijk te praktiseren. Zulke mensen zijn echter zeer zeldzaam, en ikzelf heb nog nooit een eerlijk aanhanger van een religie ontmoet die niet ook minstens behoorlijk dom was (het is trouwens een gebruikelijke maar totale illusie van niet-akademici dat akademici in meerderheid niet dom zouden zijn) en die bovendien voor z'n domheid kennelijk aanzienlijke moeite gedaan had, namelijk door systematisch alle kritiek op z'n geloof niet rationeel te willen onderzoeken.

Wat betreft de domme makers van spelfouten: In 2001, 't jaar waarin ik dit schrijf, is na 25 jaar onderwijshervormingen en 150 jaar continue spellingshervormingen geen Nederlander meer in staat een pagina Nederlands zonder spelfouten te schrijven - en vindt de zeer grote meerderheid van de Nederlanders 't ook volstrekt niet meer nodig om zich schriftelijk behoorlijk uit te kunnen drukken: Ze hebben immers allemaal verTeeVeede breintjes.

Idee 186.