idee 184

 

Idee 184.                                       


Z, denk ik, zal er gestaan hebben in den grondtekst, en wy zyn meely schuldig aan Origenes die veel pyn heeft geleden door 't letterlyk opvatten van de verkeerde overzetting. Ik heb eerbied voor Origenes. Hy geloofde, en handelde naar dat geloof. Ik die niet geloof, heb vryheid hem niet natevolgen. Maar hoe de geloovers zich afmaken van den wenk in vers 12 - vers 12 van den Mattheus uit den bybel, ditmaal - hoe zy kunnen goedpraten dat ze niet doen wat Origenes deed om des hemelryks wil zie, dt begryp ik niet. Welke theologiae doctor wil me dat uitleggen? [1]

Het gewone antwoord - dat nooit opgaat - gaat vooral hier niet op. Door namelyk te zeggen: o, dat was 'n voorschrift voor de menschen van dien tyd, dat gaat ons niet aan vergeet men dat dit voorschrift, op zekeren tyd toegepast, van zonderlingen invloed wezen zou op de volgende tyden. 't Opvolgen van den wenk in dat twaalfde vers, zou alle andere wenken en lessen overbodig gemaakt hebben. 't Is 'n soort van: exit menschdom, en de gordyn valt. [2]


[1] "- hoe zy kunnen goedpraten dat ze niet doen wat Origenes deed om des hemelryks wil zie, dt begryp ik niet. Welke theologiae doctor wil me dat uitleggen?"

Origenes castreerde zichzelf, vanwege z'n christelijk geloof. Het vers 12 in de Bijbel staat in mijn commentaar bij idee 183. Er zijn vele mogelijke antwoorden op M.'s vraag. Het theologisch makkelijkst antwoord is waarschijnlijk dat het niet iedereen is gegeven een held van 't geloof te zijn.

Overigens, en in dit verband: Een van Multatuli's eigen morele regels was "agis comme tu penses!" - Handel zoals je denkt!. Dit komt zelden voor: Alleen enkelingen hebben de moed de principes die ze met de mond belijden eerlijk in hun eigen leven en omgeving toe te passen. Het meeste vertoon van geloof is niet meer dan dat: Vertoon - met de opzet ervoor beloond te worden, of althans niet bestraft te worden wegens afwijkendheid van de lokale sociale norm. 


[2]  "'t Opvolgen van den wenk in dat twaalfde vers, zou alle andere wenken en lessen overbodig gemaakt hebben. 't Is 'n soort van: exit menschdom, en de gordyn valt. "

Indien alle mannen zouden doen als Origenes - maar als er een ding zeker is over morele codes dan is het dat ze bestaan omdat ze zo vaak gebroken worden. Geen mens hoeft verplicht of eraan herinnerd te worden dat het nodig is te ademen - wat dus veel meer vanzelf spreekt, zoals mensen in doorsnee zijn, dan "Hebt uw naaste lief gelijk uzelve". 

 

Idee 184.