Idee 173.                                       


't Is kinderachtig - dat heet: het is menselyk - altyd te schermen met zonnestelsels, om iets te bewyzen van 'n persoonlyken god. Breng 't water van uw waschkom in draaiende beweging. Let op 't samenvoegen van de dryvende zeepbelletjes en ge ziet een zonnestelsel in 't klein. Elk belletje neemt de plaats in, die het naar de omringende gegevens *) innemen moet. De aarde, de zon, Sirius doen dat ook.

Maar denk u den rand van de kom weg. Want ruimte is oneindig, zoals stof eeuwig is.

*) In verband met z'n eigen toestand natuurlyk. 't Woord "omringende" is te-veel. De bedoeling is: alle gegevens.


Men ziet ook de hypothese van melkwegstelsels - van Kant en LaPlace - ge´llustreerd door de beweging van een wolkje melk in draaiende koffie in een kopje.

En het is niet zo dat "'t Woord "omringende" is te-veel", althans volgens Einstein: Aangezien niets sneller kan dan licht, dat een eindige snelheid heeft, hebben materiele punten die verder verwijderd zijn van een materieel punt dan licht kan reizen in een gegeven tijd, in die tijd geen invloed op dat punt.

Over oneindigheid en eeuwigheid meer in 't volgend IDEE.

Idee 173.