Idee 172.                                       


Wy werpen dus één derde deel van dien Trimourtri weg. En méér. Want onze god Noodzakelykheid is niet drievoudig, niet tweevoudig, hy is éénvoudig.

Liggen is geen handeling. Maar ook leggen en wegnemen zyn: ofschoon twee handelingen, uitvloeisel van 't zelfde beginsel, beweging. Scheppen is: samenvoegen met iets anders, of: samenvoegen op andere wyze. Ziedaar de gehele natuurwet, het godsbegrip, de leer der Noodzakelykheid, teruggebracht tot dit ééne woord: aantrekken.

Wie of wat het meeste aantrekt, wint vorm.

Wie of wat het minst aantrekt, verliest vorm.

Alles wat geschiedt komt voort uit die eeuwige afwisseling van meer of min.


Zie weer 160. En nee, dit IDEE  is vrijwel alleen (Pre-Socratische) woordmagie: overwegend klank zonder natuurkundige inhoud, en nauwelijks verwijderd van het even metaforische "alles is liefde".

Idee 172.