Idee 170.                                       


De Indische Trimourtri - de drieŽenheid die wy, langs wat omwegen en vry verbasterd, hebben overgenomen - bestond uit scheppen - juister, samenstellen - uit onderhouden en vernietigen, juister, ontbinden.

De middelste hoedanigheid is eigenlyk niets dan 't voortduren der werking van de eerste. Er wordt vereenigd en gescheiden, anders niet. Twee of meer stofdeelen, onder zekere gegevens, voegen zich samen. Twee of meer stofdelen, onder andere gegevens, scheiden zich. Dit is alles.


Dit zijn Brahma, Vishnoe en Shiva, maar de Hindoes hebben iets in de orde van 300 miljoen Goden en Godheidjes van allerlei soort en kunne. (Of de Christelijke drie-eenheid uit IndiŽ stamt weet ik niet, en betwijfel ik in ieder geval wat betreft het drie-ťnige, over de geschiedenis waarvan Gibbon in The Decline and Fall of the Roman Empire zeer fraai geschreven heeft).

Voor " Dit is alles" zie mijn kommentaar bij 160.

Idee 170.