Idee 156.                                                 


Ik wilde gaarne weten of er graden bestaan in niet-zijn?

Om 'n steen te lichten heb ik, onder zekere gegevens, noodig een hefboom van die lengte. Welke werking heeft op die steen een hefboom die 1/x deel korter is? Zie, ik wilde dit weten om te beoordelen of 't de moeite waard is omtezien naar 'n andere hefboom?

Ik wilde weten of de WAARHEID het recht heeft ons uittelachen over onze korte hefbomen? Wie kan 't me zeggen, wie?


Nu, iets kan ik er wel over zeggen.

In de eerste plaats: waarschijnlijkheden ongelijk 0 en 1 zijn op diverse manieren graden van niet-zijn, want ze kennen een maat en getal toe aan 'n kans om te zijn, een mogelijkheid tot zijn, die zich nooit hoeft te verwerkelijken. (Als er dus in werkelijkheid waarschijnlijkheden zijn - zoals gevergd door de quantum mechanica - dan zijn er ook graden van zijn.)

In de tweede plaats: Het hefboomvraagstuk laat zich in beginsel makkelijk wiskundig oplossen, en M. stelt niet voldoende duidelijk dat tot de noodzakelijke gegevens zowel een kracht als een hefboom+fulcrum behoren.

En in de derde plaats: Waarheid is de relatie tussen een idee en de werkelijkheid, die erin bestaat dat wat het idee voorstelt in de werkelijkheid bestaat, en lacht niet.

Maar het is waar dat er geen enkele garantie is dat mensen in staat zijn mr dan een klein deel van wat werkelijk is te begrijpen, al is het k waar dat mensen in staat zijn een dusdanig groot deel van de werkelijkheid te begrijpen dat ze met hun overige zeer talrijke wanbegrippen als soort zijn blijven bestaan en als individu een tijd kunnen overleven, tot nu toe.

Idee 156.