Idee 155.                                                 


Van de maan af gezien, zyn we allen even groot. Voor een weter zou er geen verschil merkbaar zyn tussen de kennis van een kind, en van den wysgeer die 't meest en 't zuiverst gedacht heeft.


Een interessant feit over Nederland is dat in Amsterdam een hl klein grauw gribus-straatje naar Douwes Dekker is vernoemd, niet ver vanwaar het buurthuis "De Havelaar" staat, met een electrisch uithangbord met Multatuli's beeltenis + de eerste zin van dit idee, Van de maan af gezien, zyn we allen even groot, vrijwel zeker vanwege de in Neerland zeer gewenste huicheldeugd van "gelijkwaardigheid". Op z'n Amsterdams:

Me binne allemaol chuleikwaoaordug - en as juh-n-ut-nie chuloofuh-wil kejje un dreun foor juh fuiluh stommuh kankerkop kreiguh, smeriguh hufter!

Hoe het zij, een adekwate Engelse vertaling van deze eerste zin, die de buurtwerkers niet vatten, is:

"For lunatics, all men are equal."

Want in feite zijn alle mensen ngelijk - of ze zouden niet individueel bestaan, en hebben daarom gelijke rechten nodig, om niet individueel benadeeld te worden. (Ik ben de afgelopen 25 jaar geen Nederlander tegengekomen die dit ook zo zag, maar geef toe dat ik zowel uitzonderlijk intelligent als uitzonderlijk eerlijk ben. En wat ik stel komt me voor als een realistisch fundament voor een echte rechtsstaat, terwijl de in Neerland miljoenvoudig hoewel vals en hypocriet beleden universele "gelijkwaardigheid" van alles en iedereen, van Einstein tot Eichmann, mij voorkomt als totalitaire nivellering. Zie 423 voor een onderbouwing van mijn ideen over goed en kwaad.)

Idee 155.