Idee 153.                                                 


Vooruitgaan? Wie is de verwaande dwaas die dat woord heeft uitgevonden? Zeker had hy geen kinderen. Anders zouden die hem geleerd hebben hoe weinig hy wist. Ja, 't is de vraag of het weinige dat we meer weten dan 't kind, opweegt tegen de meerdere onwaarheid die we opdeden, en die dus als debetpost behoort te worden afgebroken van 't saldo onzer hoogere wetenschap.


Dat hangt er dan toch in de eerste plaats van af wie " we " zijn. 't Is waar dat volwassenen aanzienlijk meer waarheden en onwaarheden geloven en menen te weten dan kinderen, maar het relevante verschil tussen kinderen en volwassenen is dat de laatsten in staat zijn geweest kennis te verwerven over redeneren, logica, waarschijnlijkheid, mogelijkheid en verwante begrippen, en dus beter in staat kan zijn zin en onzin, waarheid en onwaarheid, waarschijnlijkheid en onwaarschijnlijkheid, en - daarmee - goed en kwaad te onderscheiden en herkennen. (Voor goed en kwaad zie ook 423.)

Helaas hebben maar zeer weinig volwassenen de mogelijkheid benut dergelijke - logische en methodologische - kennis te verwerven - wellicht door een soortgelijke handicap als toondoven a-muzikaal maakt, en onge´nteresseerd in muziek.

Idee 153.