Idee 151.                                                 


Komaan, meneer A, B of C, wees oprecht, vindt ge 't voor 'n Schepper, voor de Natuur, voor wien ook die... de goedheid had u in 't leven te roepen, wel de moeite waard u eeuwig te bewaren? Hebt gyzelf weleens wat gemaakt dat u naderhand verveelde, dat u in den weg stond, dat 'n plaats innam die gebruikt kon worden voor iets beters?


Inderdaad. En hier spelen ook de volgende punten:

"Eeuwig" is onvoorstelbaar lang; er is geen doel waartoe dat eeuwige bestaan zou dienen; de bekende fysieke werkelijkheid is eindig, en in voortdurende verandering; en alles wat leeft voedt zich met of is voedsel voor wat leeft, ontstaat en vergaat in voorspelbare ritmes, en breekt fysiek uiteen in de samenstellende delen wanneer het vergaat.

Idee 151.