Idee 149.                                                 

Ik zeide: "Wie voor verrotting vreest, is 'n vyand van het "leven". Ja! En wie zich beklaagt over dwaling, is 'n vyand van de waarheid. Maar ik spreek van de verrotting, van de dwaling. Stoffelyk leven is stryd tegen elke verrotting. Zedelyk en geestelyk leven, stryd tegen elke dwaling.

't Zou curieus wezen als men myn IDEEN over de noodzakelykheid van dwaling en ontbinding, opvatte alsof ik party trok voor leugen, en liever een lyk zag dan een meisje. Men is er toe in-staat.


Een belangrijke reden voor M.'s stelling is dat gezondheid bestaat in geslaagd verweer tegen ziekte, en waarheid en waarachtigheid in geslaagd verweer tegen dwaling en bedrog; en dat mensen bovendien geen waarheid kunnen vinden zonder gissingen en aannames te maken, te zien waar deze logisch gezien toe leiden, en waar mogelijk de logische gevolgen van hun aannames te vergelijken met de empirisch gegeven werkelijkheid.

Idee 149.