Idee 147.                                                 


Dwaling is noodig. Als de objektieve waarheid - ik weet niet of ze bestaat - als de waarheid ons aantrok, altyd, overal, zonder tegengewicht... als we aan 't streven dÓÓrnaar al onze krachten konden wyden, geheel, onverdeeld, zonder telkens te worden afgetrokken door onze neiging tot het onware, zou de cyclus van de werkzaamheden der Natuur verbroken zyn, en dus geen cyclus wezen.

Wie de bloem 'n eeuwig leven gaf, zou 't doodvonnis uitspreken over de nieuwe schepping die aanvangt na 't verkwynen. Ontbinding is nodig om de stoffelyke natuur, dwaling op verstandelyk en zedelyk gebied. Wie voor verrotting vreest, is 'n vyand van 't leven.


Zoals ik eerder opmerkte is dwaling voor mensen onvermijdelijk omdat ze door het opstellen en logisch en experimenteel testen van gissingen waarheid vinden.

Wat betreft: "de objektieve waarheid - ik weet niet of ze bestaat" zijn er enkele elementaire tegenvragen: Is 't werkelijk WAAR dat u niet WEET of waarheid bestaat? En indien niet, waarom ZEGT u dan dat u 't niet weet? En WEET u niet dat er LEUGENS bestaan?

Kortom, ikzelf geloof dat er wel degelijk objektieve waarheid bestaat; dat alle logisch redeneren - of dit nu voor of tegen "de" waarheid is gericht - op deze aanname is gebaseerd; en dat wie deze aanname ontkent in grote logische problemen komt o.a. omdat hij impliciet beweert dat hij geen kennis heeft van de taal waarmee hij ontkent dat er kennis is. Zie 1 en 11.

Idee 147.