Idee 142.                                                 


Een kind dat in 't vertrouwen op vaders waarheidsliefde geloof-slaat aan fabelen, kan beminnelyk wezen in z'n dwaling. Maar de opgeschoten jongen die 'n jas draagt als papa... die rookt, drinkt, vloekt als papa... die latyn verstaat, en meespreekt over fysika als papa... die by dit alles bang is voor weerwolf en bietebauw... zoo'n lummel is onverdragelyk!


Maar zo zijn ze bijna allemaal, meisjes en vrouwen zo goed als jongens en mannen:

Vrijwel niemand - dat is: alleen 'n zeer na´ef of zeer intelligent mens - is werkelijk ge´nteresseerd in waarheid die niet helpt maatschappelijk huichelen.

Bewijs? Voor iedereen in Nederland staan de bibliotheken open om zich te bekwamen, maar vrijwel iedereen voelt zich wel-voorzien door de standaard onzin en populaire vooroordelen die de media uitdragen. En in ieder geval dat gevoel aan de media genoeg te hebben en er niet door bedrogen te worden noch dom behandeld te worden is alleen verklaarbaar door grote geestelijke traagheid.

De Neerlandse doorsnee, akademisch bekwaamd of niet, laaft zich al minstens 25 jaar gemiddeld zo'n 25 uur per week - drie hele werkdagen! - aan de vrijwel altijd stuitend lelijke, valse, onwaarachtige waanzinnige troep die de TV ze biedt.

Beter en duidelijker testimonium paupertatis intellectualis van de huidige generaties kunnen de latere niet krijgen:

De antieken, middeleeuwers en modernen bouwden beschaving en kultuur naar vermogen; de post-modernen keken TV!

Idee 142.