129.                                                 


-Maar... ze moeten toch iets hebben wat hen bindt. Iets als cohaesie?

-Ja... zo... 't heeft niet veel om 't lyf. Ze zoeken waarheid.

-Ik ben met u eens dat dit niet veel om 't lyf heeft.

-Ik verwachtte van U niet anders dan zoo'n volledige toestemming.

Multatuli was, net als ik, een groot gelover in het bestaan van objectieve, kenbare en bewijsbare waarheden. Zie bijvoorbeeld 1 en 94, en de lezer doet er wel aan een gebruikelijke denkfout te vermijden, die bestaat in het verwarren en identificeren van dogma's en waarheden:

Dogma's zijn gewoonlijk onbewijsbare stellingen die vanwege hun onbewijsbaarheid en hun wenselijkheid voor een geloof als "geloofswaarheid" aangenomen worden; waarheden het artikel waarin echte wetenschap doet, en die tot echte technologie leidt, die weer aantoont wat het karakter van een echte waarheid is:

Echte waarheid leidt tot toepassingen die werken ongeacht geloof in of zelfs maar begrip van de waarheden die tot de toepassingen hebben geleid.

Het is dus de voortgang van de wetenschap die het fanate gelovers in domme dogma's mogelijk maakt hun tegenstanders af te maken met moderne wapens waarvan zij de wetenschappelijke fundamenten niet begrijpen en overigens afkeuren als strijdig met hun geloof. (Zie "De ideologische aap")

Idee 129.