By 'n optelling is men gewoon een proef te nemen door nog eens in te tellen in andere richting. Wanneer dat sluit is men gerust. Welnu, ik zie dat ik in 1 en 94 langs geheel verschillenden weg ben gekomen tot gelyke slotsom, maar tot 'n slotsom die ik liever niet aannam. En toch, 't moet wel.

Vermenigvuldig de uiterste termen van de evenredigheid in 94 met elkander. Doe 't zelfde met de middelste termen, en zie:

Een oneindig getal waarheden = n leugen!

Ik deed dus misschien verkeerd, myn eerste Idee te beginnen met misschien.

En wat er volgt uit de toepassing van dat Idee op de tweede vergelyking in 94, ontsnapt me.

Maar hoe men 't neemt, het is treurig. En toch zyn er mensen die den titel durven aannemen van doctor - d.i.: leraar - in de wysbegeerte. Dt begryp ik niet.

Nu, de lezer wordt verwezen naar mijn commentaren bij 1, 11 en 94: Ik geloof niet dat M.'s optelling sluit, en gelukkig voor M. hoeft hij z'n conclusie die ik liever niet aannam dus niet aan te nemen.
 

Idee 124.                                                 
Idee 124.