Onlangs in Brussel, kort na den dood van Brouckère, zag ik 'n vrouw, die met veel moeite haar dronken man naar huis leidde. 't Was 'n zwaar werk, want de man slingerde vreeselyk, en 't vrouwtje was zwak. Maar, zo als vrouwen gewoon zyn, ze hield vol. Als de man viel, hielp ze 'm op, en wist raad om 'n paar schreden te winnen.

Iemand die meely met haar had, stelde voor, den patiënt by hem neer te leggen om den man te laten uitslapen.

-Ah mon Dieu, impossible!... il y a élection aujourd'hui...

Die man moest kiezen!
[1]

*) Toch ben ik voor algemeen stemrecht. Het is de enige manier om die stemmery iets minder schadelyk te maken dan ze nu is. [2]


[1] Die man moest kiezen!

't Is een mooi beeld, volkomen passend bij alle parlements-verkiezingen waar ik weet van heb: Een bezopene op weg naar het stemhok, kennelijk vanwege stemplicht. Zie verder M.'s noot.


[2] Toch ben ik voor algemeen stemrecht. Het is de enige manier om die stemmery iets minder schadelyk te maken dan ze nu is.

Ik ben niet "voor algemeen stemrecht" ... maar ik heb minstens 130 jaar meer geschiedenis om op terug te zien. Dat uitzicht - onder andere op de 20ste eeuw vol van totalitaire gruwelen, wereldoorlogen en algemeen stemrecht - beneemt mij alle lust in algemeen stemrecht, aangezien dat een puik middel blijkt om de grootste incompetenten - de lafste leugenaars, de meest achterbakse intriganten en rijkworders, de geilsten naar macht, status en inkomen -  aan de macht te brengen en daar eeuwig te houden via de totalitaire propaganda-campagnes die "verkiezingen" heten.

Wat er precies aan gedaan moet worden weet ik niet - maar het gemiddelde menselijke niveau en de kennis van de kiezer, die ook meekiest over mijn mogelijkheden, vind ik om van te kotsen zo armzalig.

Het beginsel "one man, one vote" heeft een zekere begrijpelijke schijnbare rechtvaardigheid, maar als het er op neer komt, zoals in Neerland het geval is, dat mijn stem "gebalanceerd" wordt door een 50.000 in het weekend "Aan 't gas! Aan het gas!" brullende randdebiele familievaders, die bovendien iedere week hun toch al armzalige breintjes 25 gruwel-uren lang laten verjunken middels de publieke breindildo die TV heet,  dan heeft stemmen voor begaafde en beschaafde mensen geen enkele zin, en is feitelijk beledigend, want meedoen maakt de mening respectabel dat het kiezen bij meerderheid van dom kiesvee rationeel en redelijk zou zijn. (En inderdaad ben ik er trots op sinds 1971 geen enkele keer gestemd te hebben in Neerland, en ben ik blij sinds 1971 niet meer wettelijk verplicht te zijn aan die vernederende komedie deel te nemen.)

Het komt mij over het geheel genomen het meest rechtvaardig voor stemmen te verdelen in evenredigheid met genoten onderwijs: Hoe hoger opgeleid, hoe meer stemmen.

Aangezien iedereen in beginsel, althans in Nederland en omstreken, indien ie maar allerminimaalst bekwaam is een studie te volgen deze ook kàn volgen, heeft iedereen in ieder geval gelijke rechten om zich al studerende mèèr stemmen dan een ander te verwerven.

Alternatief: Laat de machthebbers en volksvertegenwoordigers VERkiezen uit academici door academici; geef macht aan mensen over andere mensen alleen aan wie aangetoond heeft - met objectieve examens, op basis van gepubliceerd eigen werk - althans intellectueel, in kennis en in werkvermogen en verantwoordelijkheidszin en eerlijkheid, uit te steken boven de doorsnee; geef iedereen gelijke kansen op academische opleiding;maar laat iedere volwassen burger meedoen aan WEGkiezen van machthebbers op basis van meerderheid. Dit systeem beoogt enerszijds bekwame maatschappelijke bestuurders te krijgen, en beoogt anderszijds de gehele maatschappij mee te laten beslissen over hun prestaties.

Of dit systeem véél uit zal maken weet ik niet. Wat ik wel weet is dat Hitler democratisch verkozen is, met grote meerderheid van stemmen. En ook meen ik te weten dat stemmers die liever als "dienstplichtige" op commando anonieme mede-mensen uitmoorden, alleen omdat dit "dienstorder" zou zijn, géén stemrecht verdienen.

Het probleem is moeilijk, en wordt zelden helder en eerlijk onder ogen gezien, al helemaal niet door zelfbenoemde "democraten".

Toch is het herhaaldelijk helder gesteld, en hier volgt een fraai voorbeeld daarvan, uit Guiccardini's "History of Italy" ("Storia Italia"), dat geschreven werd rond 1540, en voor 't eerst gepubliceerd in 1560. Ik citeer een Engelse vertaling, en wat volgt werd door Guiccardini in de mond gelegd van één van de tamelijk democratisch gekozen vertegenwoordigers van de stad Florence, in antwoord op het voorstel van een ander democratisch verkozen vertegenwoordiger meer democratie in te voeren, en sprekend rond 1495:

"Guidantonio Vespucci, a famous lawyer and a man of remarkable intelligence and skill, spoke as follows:

'If, most worthy citizens, a government organized in the manner proposed (..) produced the desired results as easily as they are described, it would certainly be perverse of anyone to wish for any other form of government for our country. It would be a wicked civilian who did not passionately love a form of republic in which the virtues, merits and abilities of men were organized above all else.

But I do not understand how one can hope that a system placed entirely in the hands of the people  can be full of such benefits.

For I know that reason teaches, experience shows and the authority of wise men confirms that in so great a multitude there is not to be found such prudence, such experience and such discipline as to lead us to expect that the wise will be preferred to the ignorant, the good to the bad, and the experienced to those who have never handled any affairs whatever.

For as one cannot hope for sound judgement from an unlearned and unexperienced judge, so from a people full of confusion and ignorance one cannot except - except by chance - a prudent and reasonable election or decision.

Are we to believe that an inexpert, untrained multitude made up of such a variety of minds, conditions and customs, and entirely absorbed in their own personal affairs, can distinguish and understand what in public government wise men, thinking of nothing else, find difficult to understand?

Quite apart from the fact that each person's self-conceit will lead them all to desire honors - and it will not be enough for men to in the popular government to enjoy the honest fruits of liberty - they will all aspire to the highest posts and to take part in the decisions on the most diffciult and important matters.

In us less than in any other city there rules the modesty of giving way to the man who knows best or who has the most merit.

But if we persuade ourselves that we must be by right all equal in all things, the proper positions of virtue and ability will be confused when it rests with the judgments of the multitude.

And this greed spreading to the majority will ensure that the most powerful will be those who know and deserve least; for as they are more numerous, they will have more power in a state organized in such a way that opinions are merely numbered and not weighed.'"

Zie verder Guiccardini en mijn Political Texts, Machiavelli, Ortega y Gasset, en ME in Amsterdam en 119.

Idee 118.                                                 
Idee 118.