Ik vind niet goed dat de Prins van Oranje zyn beroep van koning leert als inspecteur van de kavallerie. De Nederlanders zyn geen volk van paarden, noch paardevolk. Ik beweer dat er uit Pope's Essay on men en zulke werken *) meer te leren is - vooral voor iemand die geroepen is tot regeren of besturen van menschen - dan in een stal.

*) 1879. De myne, byvoorbeeld.


Ik vrees dat de literatuur die M. aanraadt ook aan de huidige Prins van Oranje niet besteed is, en inderdaad is het enige kunstje wat van 'm gevergd wordt - en dat hij nog steeds niet goed beheerst - het onder alle omstandigheden bewaren van het decorum bij het lintdoorknippen e.d.

Overigens heette Pope's leerdicht: "Essay on Man" - en vind ik de fout in Multatuli, die arm was en meestal uit z'n geheugen werkte, en zonder bibliotheek, zeer vergeeflijk. (Ook kan het een simpele zetfout zijn.)

Idee 117.                                                 
Idee 117.