-Zyt ge een bekwaam mens?

-Ja.

Deze man was inderdaad bekwaam, en sprak dus de waarheid. Maar 'n neef van Pygmee zeide, die man is verwaand!

Dat zei Pygmee's neef om rang te geven van 'jaaa' net behoud van bescheidenheid, aan z'n eigen: "zoo...zoo!" als men hem vragen zou naar zyn bekwaamheid. Dit wint dubbel, neen, driedubbel. Ziehier:
  1. Het "zoo...zoo!" wordt gezegd op 'n manier die aanspraak maakt op de voordelen die "ja!" geven zou.
  2. Het "zoo...zoo!" maakt allen die geen "ja!" meer mogen zeggen, omdat er bleek dat ze 't recht niet hadden ja te zeggen tot vrienden van Pygmee's neef.
  3. Als Pygmee toevallig bekwaam is, valt hy mee. En is hy 't niet... wel hyzelf heeft immers gewaarschuwd met z'n "zoo...zoo!" Wat wil men meer?
O, die winstgevende, vyfde-aktige, brave-hendrikkige deugd! Noem de dingen by 'r naam, en zeg: buk... buig... plooi... vouw uzelf in twee.. dat 's de manier om klaar te komen in de wereld, en in PatagoniŽ!

Zo gaat het inderdaad, en de overweging waarom doorsnee "men" bescheidenheid voorwendt gelden ook. De maatschappelijk juiste definitie van "deugd" is "wat de doorsnee eist dat men huichelt".

Anders: "Deugd" heet wat "men" zegt dat "men" behoort te doen, en dat "men" zelden doet, behalve wanneer het risico nihil en de betaling goed is. Voor meer over dit onderwerp inclusief verwijzingen naar wiskundige logica zie 423. O, en Srebrenica en ME in Amsterdam, bijvoorbeeld, voor deugdzaam Neerlands bestuur en beleid.

Idee 110.                                                  
Idee 110.