-Zyt ge een goed zwemmer?

-Zoo, zoo...

De man loog. Hy zwom als 'n eend.

Dit gaat over valse bescheidenheid, in Holland verreweg de meest populaire en wijdst verspreide huicheldeugd sinds vele eeuwen.

Idee 109.                                                  
Idee 109.