- Kind, weetje waar je vader is?

- Ach, neen.

- Ha, ha, ha... hy heeft geen vader!

't Kind begon te schreien. En ik begreep dat schreien wel. Er is iets kwaadaardigs in de alpha privans van 't woord athe´st.

Dit Idee deugt niet, tenzy men drukke op 't woord: kind. Pueri puerilia tractant. Volwassenen storen zich niet aan zulke domheden.


Dit gaat over de troost die religieus geloof biedt, maar ook ik vind het niet zo'n goed idee. Het is wel nuttig op te merken dat als het religieus geloof troost biedt dit geen reden is dus te geloven - het geloof aan Sinterklaas geeft ongetwijfeld meer genot dan ellende, maar volwassenen wijzen het af omdat Sinterklaas nu eenmaal de tekortkoming heeft van niet bestaan. En dit duidt op nog iets: Wie werkelijk gelooft houdt z'n geloof voor werkelijk, hoe onzinnig z'n geloof op rationele gronden ook is.

Voor M.'s athe´sme zie o.a. het Gebed van de onwetende.

Trouwens... de "alpha privans" is de eerste letter van "athe´st", die uitdrukt dat de zo genoemde gÚÚn theist is. Toch lijkt mij een ontkenning hier op z'n plaats, net zoals "on" in "ongeloof" geloof loochent. Immers, de athe´sten hebben - qua ongelovigen in ieder geval - geen stelsel, want hun leer bestaat eenvoudig uit ongeloof in een godsleer.

Idee 98.                                                 
Idee 98.