Meidinger tout pur. Professor Z was bevriend met apteker Y. Hy noodigde dezen by zich op de thee, in een briefje dat verloren ging.

De vinder kende de paraaf, en ontcyferde de rest. Hy vond daarin 'n middel tegen de kramp van 't hoornvee.

Nu niet Meidinger. Er gaat geen dag voorby, waarop ik niet door Publiek wordt verrast met 'n lezing van m'n geschryf, nog gekker dan dat recept van Professor Z.

Volgens Ter Laan's Multatuli-Encyclopedie betekent "Meidinger tout pur": Gemeenplaats.

Dus anders gezegd:

Wie niets origineels te zeggen heeft wordt altijd begrepen, want hij predikt gemeenplaatsen; en wie geen gemeenplaatsen preekt moet rekenen op algemeen wanbegrip. Want:

De meute denkt niet, maar wensdenkt, en gelooft altijd wat het grootste deel van de meute gelooft. Mens, houdt op massa-"mens" te zijn! (74, 107, 136, 276, 423)

Idee 95.                                                 
Idee 95.