Wat leert men daaruit? Ik heb u niets te lee
ren. Ja dit: misschien leert ge daaruit verstaan:

Wat ik niet schreef op 't wit,
                                 tussen enne... en enne plus n.'

Als 't de moeite waard is dat te verstaan. Maar 't zou me zeer smarten als 't niet de moeite waard was.
                 
Toch moet ikzelf u waarschuwen tegen 't aannemen van kemelvellen als bewys.


De kemelvellen slaan op de inleiding bij de Ideen.

Idee 92.                                                 
Idee 92.