Als dit *) wr is, zal le mot "stelselaar" meer systemen omvr gooien, dan veel verhandelingen met of zonder persoonlyke achting.

*) Namelyk het beweerde in 88, en niet de later daarby geplaatste noot.


Ja, maar het zijn niet zozeer woorden als de uit woorden en rituelen gevormde bouwsels die ideologien heten die het fundament vormen van alle sociale macht in alle mensenmaatschappijen - omdat mensen denkende wezens zijn, en gewoonlijk geen weldenkende wezens, maar door hun eigen denken misleide wezens.

De mens is het rationaliserende dier, de ideologische aap, het martelende beest, en het huichelende zoogdier:

Dat "de" mens "het" rationele, redelijke dier zou zijn kan incidenteel waar geweest zijn over de oude Grieken, maar is hoogstens een bittere satirische hoon van de grote meerderheid van de mensheid die na hen verscheen. (Zie 74, 107, 136, 276, 423)

En let wel, lezer:

Niemand heeft zichzelf in de wereld gewenst; niemand heeft z'n vermogens en gebreken verkozen; niemand is verantwoordelijk voor al het kwaad wat in de menselijke geschiedenis gedaan is - maar ieder is verantwoordelijk voor wat ie gemaakt heeft van wat 'm gegeven werd, en wie rationeel na wil denken mag niet blind zijn voor de vele massale gruwelen noch de frekwente individuele lichtpuntjes in de menselijke geschiedenis.

Idee 89.                                                 
Idee 89.