Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoo-iets. Dat 's myn werk niet. Wie 't geluk heeft geen grieksch of latyn te verstaan, moet maar vragen aan z'n neef den dominee, of aan 'n "knap kind" in de familie.

Een schryver die tyd heeft om alles uitteleggen, heeft niet veel te schryven.

Een lezer die geen tyd heeft te vragen "wat is dat?" hoeft niet te lezen.

Kortom: M. wenste zich zelfstandig denkende lezers, en idem mensen. Helaas zijn er daarvan zeer veel minder dan er zijn die het geloven te zijn. Zie 141, 136, 276.

Idee 83.                                                 
Idee 83.