-Geloof me, hy is een genie. Ik erken dat z'n deeg op stopverf gelykt, maar z'n verhandeling over de onsterfelykheid... ge moet bedenken dat hy bakt met tegenzin, en verhandelt met genoegen. 't En is z'n beroep, 't ander z'n roeping. 't En is hem een noodzakelyke maar onaangename inspanning van 's middags vier tot 's morgens acht, 't ander is hem 'n genot dat hy alleen mag smaken in leegen tyd. Er zit veel in dien man. Ik wenschte dat wy hem konden helpen. Hy is niet op z'n plaats....'

-Laat hem dan gaan waar z'n plaats is.

Hier begint M. werkelijk te schrijven: "hy bakt met tegenzin, en verhandelt met genoegen. 't En is z'n beroep, 't ander z'n roeping. 't En is hem een noodzakelyke maar onaangename inspanning van 's middags vier tot 's morgens acht, 't ander is hem 'n genot dat hy alleen mag smaken in leegen tyd".

Later in de IDEEN schrijft hij vaak schitterend, en zeer geconcentreerd, maar het is interessant op te merken dat de IDEEN - voor Multatuli's doen en capaciteiten, altijd - enigszins aarzelend op gang komen, en inderdaad ook spontaan geboren en, zeker wat deze eerste reeks betreft, snel geschreven zijn.

Idee 76.                                                 
Idee 76.