Een arbeider verstuikte zyn voet, en de meester riep: voort!
Ik heb myn geest verrekt, en m'n meester roept: voort!
-Meester, ik zāl.

Dit is geen bijzonder helder idee, maar het lijkt me dat als M. van z'n meester spreekt dit alleen z'n eigen zelfbeeld, geweten en aspiraties konden zijn ("parceque suivre banničre ne peux!" - zie conceptie Ideen).

Idee 67.                                                  
Idee 67.