Jezus was geen christen. Ik wil hiermee niet zeggen dat hy 'n Israliet was.

M'n bedoeling was: hy dogmatizeerde niet als de christenen.
Ik erken thans echter, dat hy 't nu en dan wl deed.


Het is ongetwijfeld juist dat "christenen" pas ontstonden tientallen jaren na de dood van Jezus en als gevolg van de prediking van Paulus: De feitelijke stichter, grondlegger en voornaamste prediker van het Christelijke geloof was Paulus. (En is er OOIT een bekeerling geweest die de leer waartoe ie zich bekeerde z begreep als de bedenker van die leer bedoelde?)

Idee 66.                                                  
Idee 66.