Jezus is slecht geteekend in den bybel. Wie dat niet voelt is Jezus' vriend niet. Om Jezus te waardeeren moet men 'n groot gedeelte van de evangeliŽn wegwerpen.

Nee, dat Jezus "slecht geteekend" is in de Bijbel denk ik niet: hoe en Úf hij werkelijk was is afgezien van de Bijbel-verhalen volstrekt onbekend - maar ik voel mij ook niet gedwongen mij af te zetten tegen schijnheilige Christenen (en zou het in dat geval wellicht ook geschreven hebben, om mijn eigen positie te verduidelijken tegen de moderne farizeeŽrs: Jýllie verhaal is in ieder geval vals).

En feit is - helaas: 't Is mooi, maar 't is onzin - dat 't Nieuwe Testament een groot succesverhaal is, en wijder verspreid en vaker gedrukt is dan enig ander boekwerk (mogelijk sindsdien met uitzondering van de werken van Mao, maar die zijn werkelijk nauwelijks leesbaar door gruwelijke saaiheid). De reden voor het opmerkelijke publieke succes van het Nieuwe Testament ligt voor een aanzienlijk deel in de stijl en inhoud van de vertellingen die aan Jezus worden toegeschreven.

Tenslotte: Het kan zijn dat M. vooral bedoelde dat Jezus' tekening als zoon van god een misrepresentatie is. Daar ben ik het als ongelovige inhoudelijk mee eens, maar het is niet uitgesloten dat de historische Jezus, als ie bestaan heeft, zich wel degelijk uitgaf voor god's zoon. En hoe het zij, de historische Jezus afgezien van de Bijbel is nog meer fictie dan de Bijbelse Jezus: De zogeheten historische Jezus minus Bijbelvertellingen is immers gelijk pure fictie zelfs zonder geboortebewijs; de Bijbelse Jezus is waarschijnlijk overwegend fictie, maar heeft tenminste de kracht van een sterke overleverde tekst als reden voor geloof in die fictie.

Idee 65.                                                  
Idee 65.