Jezus moet veel gezegd hebben dat niet in den bybel staat. Daaronder moet veel schoons geweest zyn. Er staat van Jezus veel in den bybel, wat Jezus niet kan gezegd hebben.

De vraag is nog steeds of er wel een Jezus geweest is - en ik bedoel als ongelovige athe´st niet: "een Zoon Gods", maar eenvoudig een persoon die iets predikte als wat Jezus beweerd wordt gepredikt te hebben, en die de inspiratie was voor degenen die het Nieuwe Testament en de brieven van de apostel Paulus schreven. Aangezien het Nieuwe Testament minstens 30 jaar na z'n dood geschreven of in ieder geval geredigeerd is, lijkt het aannemelijk dat vrijwel niets wat Jezus gezegd heeft overgeleverd is zoals het gezegd werd, als er al een predikende Jezus was.

Idee 64.                                                  
Idee 64.