Jezus heeft veel schoons gezegd. Maar 't schoone dat hy gezegd heeft, beslaat geen half vel druks.
(7 1/2 cent.)

Dit soort zeer letterlijke maar overdrachtelijk sarcastische waarheden zijn niet geschikt om een schrijver bemind te maken onder christenen. (M. was volgens Busken Huet "de virtuoos van het sarkasme".) En overigens is overvloed van woorden zelden een bewijs van overdaad aan geest.

Idee 63.                                                  
Idee 63.