Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal myn hoofdindruk: over die zaak zou veel te zeggen wezen.

Want: Dat geldt immers - welbeschouwd - voor alles. (En, zou M. toevoegen: "Alles is in alles").

Idee 60.                                                  
Idee 60.