Er zyn weinig boeken waaruit men niet leren kan hoe men niet schryven moet. (720, vlgg.)


Juist. En belangrijker nog: niet denken moet.

Idee 58.                                                  
Idee 58.