Er zyn dichters die verzen maken. [1]

Ook jammer genoeg! Want zie, dichters konden hun ziel beter besteden. Terwyl Hamlet droomt en mymert en muziek-ruischt, zitten Mr. en Mw. Claudius gerust op den troon van 't land: wherein something is rotten. Dat peinzend sammelen van de dichters verlengt den triumf der schelmen. Van Twist heeft onlangs weer meegesproken over Indische zaken, en niemand spuwde hem in 't gezicht. Op Java wordt meer dan ooit geplunderd en gemoord. Begrypt men niet, dat dit 'n onmisbaar gevolg is van de wyze waarop myn pogingen tot nog toe verydeld werden? [2]


[1] Er zyn dichters die verzen maken.

Anders: Er zijn in Nederland vrijwel geen dichters die geen verzen maken (ook de meeste niet rijmende Nederlandse "gedichten" zijn verzen). En alle verzenmakers zijn aanstellers, die omdat ze niets te zeggen hebben een vorm kiezen waarin het moeilijk is iets te zeggen zonder wat gezegd wordt te verwringen, en makkelijk is z'n armoede aan gedachten te verbergen.


[2] Van Twist heeft onlangs weer meegesproken over Indische zaken, en niemand spuwde hem in 't gezicht. Op Java wordt meer dan ooit geplunderd en gemoord. Begrypt men niet, dat dit 'n onmisbaar gevolg is van de wyze waarop myn pogingen tot nog toe verydeld werden?

Er zijn zeer weinig Nederlanders die zů scherp hebben durven schrijven als Multatuli - zoals hier bijvoorbeeld: "Van Twist heeft onlangs weer meegesproken over Indische zaken, en niemand spuwde hem in 't gezicht. Op Java wordt meer dan ooit geplunderd en gemoord." Dit was gericht tegen de Gouverneur-Generaal van IndiŽ die Multatuli weigerde te ontvangen, te helpen en te antwoorden (meer dan 20 jaar lang!), en geeft de reden voor M.'s woede daarover.

Idee 56.                                                  
Idee 56.