Ik paste een hoed, en zei: die maat is goed. Myn kleine jongen had een hoedje nodig, en wou dezelfde maat hebben.

-Papa, je hebt gezegd die maat was goed.

Zoo'n kind.

Anders: Wat goed is voor de n, is niet drom goed voor een ander.

Idee 50.                                                  
Idee 50.