Idee 38.                                                  

Een individu leert veelal zyn taal van 'n schoolmeester dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zyzelf behooren die te leren van 't Volk dat die taal spreekt en schryft.

En weer moeten die schoolmeesters niet alles goed-vinden wat dat volk schryft en spreekt. Zy moeten ziften en kiezen dat is: ze moesten geen schoolmeesters zyn.


Nee, dit is overwegend onwaar.

In de eerste plaats: Wat individuen op scholen van schoolmeesters leren is niet "taal" maar geschreven taal. Dit is een minder vitterige opmerking dan 't mag schijnen, juist omdat het zo'n interessant feit is dat kinderen vooral leren spreken van ... kinderen. Dit uit zich o.a. in het accent dat kinderen verwerven. Zo spraken mijn ouders ABN, maar woonden in de Amsterdamse Kinkerbuurt, waar ik dan ook plat Amsterdams leerde spreken (totdat me dat op de HBS werd afgeleerd door leraren die pretendeerden me niet te kunnen verstaan).

Ik laat andere opmerkingen over 38 maar achterwege, maar sluit wel af met een algemene overweging over spelling:

Veel van de Nederlandse geschreven cultuur gaat verloren door de vele opeenvolgende spellingshervormingen. Waar ieder Fransman, Engelsman of Amerikaan in staat is het in z'n moedertaal geschrevene van eeuwen her te lezen alsof het bijna eergisteren geschreven werd, is alles wat Nederlands zou zijn en ouder is dan 150 jaar vrijwel onleesbaar door tussenliggende spellingshervormingen.

En met 26 letters voor vele honderden duidelijk verschillende Nederlandse klanken is de enig-juiste Nederlandse spelling de spelling die het mensen het makkelijkst maakt zoveel mogelijk van het Nederlands te lezen. En het makkelijkst zou daarom zijn de spelling voor ns en voor altijd (voorzover enigszins doenlijk) vast te leggen, en daarna zo weinig mogelijk te wijzigen. (Tenzij volgende generaties konkluderen dat wat vorige generaties aan Nederlands schreven het lezen niet waard is - waar met uitzondering van Multatuli en mijzelf veel voor te zeggen is.)

Idee 38.