Idee 35.                                                  

                
    Hebt ge 't Idee wel gelezen,
                           niet dat ik neerschreef op enne...
                    Maar dat ik niet schreef op 't wit
                           tusschen enne... en enne plus ťťn?

Over dit Idee ben ik dikwyls lastig gevallen. Het is 'n aansporing om tusschen de regels te lezen, en 't verband te zoeken dat ik door m'n niet-methode schynbaar verwaarloos. Het spreekt van zelf dat dit verband niet tusschen alle op elkaar volgende nummers bestaat, doch 't ontbreekt daarom niet overal waar 't niet terstond in 't oog valt. Over 't geheel moet ik zeker gedeelte van Publiek, dat m'n IdeeŽn slechts gelezen heeft, wraken als beoordeelaar van m'n arbeid.


Ik neem aan dat M. met "Publiek, dat m'n IdeeŽn slechts gelezen heeft" bedoelde: zonder ze zinnig door te denken: Publiek, dat m'n IdeeŽn slecht gelezen heeft.

Idee 35.