Idee 28a.                                                   

"
Ge spreekt veel over uzelf...".

-- Ja. Zoodra Gy doet wat Havelaar deed, en wat de ryke jongeling in Mattheus XIX niet deed, zal ik over U spreken.


Wat de rijke jongeling niet deed was z'n rijke bezittingen verkopen en de opbrengst aan de armen geven.

Idee 28a.