Idee 28.                                                    

"Ge spreekt veel over uzelf...".

- Ja. Als 't u verveelt...wie belet u my te ruilen voor 'n Aglaļa? Wat verhindert u een abonnement te nemen op: Het leven, de lotgevallen en de bedryven van de familie Kappelman, verguld op-snee?


De Aglaļa is een verwijzing naar de "Max Havelaar". "Kappelmannen" zijn kleinburgerlijke domme en schijnheilige fatsoensrakkers, en is een Multatulianisme voor "Hollanders" dat uit "Minnebrieven" stamt. Ter toelichting volgt hier een deel van Idee 374:

"- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wčl gaan in den winkel, dien ik uw geven zal (..). Het doet er weinig toe, myn zoon, of de pruimen goed zyn die ge verkoopt, zeg en herhaal: wat zyn die pruimen byzonder goed."

Zie ook 73, 423.

Idee 28.