Idee 25.                                                  

"Ge spreekt veel over uzelf...".

- Ja. Woudt ge dat ik sprak over u... over uw kat... over uw hond... over uw ezel?

Wilt ge dat? Welnu, wees tevreden. Ik deed het dikwyls, maar ge wist het niet, omdat ge telkens u verwart met uws buurmans ezel. Uw buurman klaagt ook, en zegt dat ik altyd sprak over uw ezels. Kompensatie. De ezels zelf hebben niet geklaagd, die goeie stomme dieren.


Ja. En nogmaals: Het liefste en meest bekende onderwerp van ieder mens is z'n eigen persoon, gevoelen, ambitie, ervaring, kennis, voortreffelijkheid čn voorbeeldige nederigheid.

Wat M. zou hebben kunnen zeggen, en met recht, is:

Ik wou dat anderen over even interessante mensen spreken als ikzelf, wanneer ik over mezelf spreek.

Idee 25.