Idee 19.                                                


Wanneer ik heden iets beweer dat me morgen anders toeschynt, zal ik u dat zeggen vr overmorgen. Ja, ik zal een teekening die me onjuist voorkomt, uitwisschen met meer spoed dan ik maakte in 't teekenen.

 


Dat is een nobel streven - maar een schrijver mag het overlaten aan z'n publiek zelf na te denken, al is de hoop dat "publiek" dat ook goed doet vrijwel zeker vrijwel altijd ijdel. (541)
 

Idee 19.