Idee 13.                                                 


Het is zeer moeielyk zich juist uittedrukken. Die klaagt over gebrek aan diepte in deze gedachte, is niet gewoon zich toe te leggen op juistheid van uitdrukking. Dit is myn denkbeeld.

Op dit eenvoudig woord, dat ik verzoek in verband te brengen met 10, kom ik herhaaldelyk terug, en wel in 't byzonder in m'n verhandeling over Vrye Studie, waarnaar ik verwys. Zie ook 541 en 767, en de noot onder 268.. (1872)


Nu, ja. Maar als we dan toch proberen ons juist uit te drukken:

Het is zťťr moeilijk zich juist uit te drukken - voor wie adekwate ideeŽn over de verhouding tussen uitdrukking en het uitgedrukte bezit. Wie dergelijke adekwate ideeŽn niet bezit, zal zich nog steeds gewoonlijk niet bijzonder goed uitdrukken - maar zal dit niet als moeilijkheid ondervinden (en tevreden zijn met onzin en bijgeloof, en deze met apentrots uitdragen).

En zeer weinigen hebben adekwate ideeŽn.
 

Idee 13.