Idee 12.                                                  


Gedachten heeft ieder. By weinigen worden ze tot denkbeelden. Nog minder zyn er, die vorm en kleur weten weertegeven van die beelden. En wie dit doet, hoort geduurig: "juist wat ik dacht". Ja, op omtrek na, op kleur na, op schaduw na. Dat is: op zeer veel na.

En vooral op den moed na, om daarmee op eigen verantwoordelykheid voor den dag te komen!


De grote meerderheid van de mensen bestaat uit geboren en getogen volgelingen, die hun pogingen tot conformisme verslijten voor zelfstandig denken, en die het geringe beetje originele mensen-geest dat ze zelf bezitten vooral gebruiken om meer ongebruikelijke mensen dan zij zelf zijn te conformeren en nivelleren tot hun eigen niveau. (Zie 73, 74, 136, 276, 423)

Het leven van en de reacties op M. zijn hier een uitstekend - uitermate bitter - voorbeeld van.

Dat eenieder gedachten heeft, voorzover niet dood of bewusteloos, wil ik wel aannnemen, maar een interessanter vraag is:

Welk percentage van de mensen is in staat tot het hebben van originele en zinnige gedachten, waartoe de meerderheid niet in staat is, en die niet zouden bestaan zonder het individu dat ze bedenkt?

Het is niet bijzonder moeilijk uit te rekenen - aan de hand van statistieken over bijzondere mensen en bevolkingsaantallen - dat de proportie kleiner is dan 1 : 10.000 (naar Shakespeare's woord de proportie van eerlijke (waarachtige) mensen onder mensen, "as men go": 136).

Noot: Juist.

Niet alleen zijn veel mensen dom: Van de meesten die niet dom zijn, zijn de meesten laf.

In Nederland is dit geen populair denkbeeld, maar weigert de doorsnee serieus na te denken over hoe in de 20ste eeuw de zogenaamde "dienstplicht" talloos veel miljoenen doorsnee-mensen tot massa-moordenaars maakten. Als de doorsnee van de 20ste eeuw eenvoudig de menselijke moed had gehad te weigeren om op verzoek van hun leiders wildvreemden uit te moorden was de geschiedenis van de 20ste eeuw héél anders geweest.

Immers: de gruwelen der geschiedenis worden mèt vaderlandsliefde, partijtrouw of godsdienstigheid aangericht door de menselijke doorsnee, levend volgens de morele hordenwet "Unsere Ehre heisst Treue!", en tot moorden aangezet door hun gewoonlijk door hen verafgode leiders.
 

Idee 12.