Idee 6.                                             

 
De slotsom der oordeelvellingen van veel onbekwame menschen, waarborgt niet meer kans op juistheid dan 't oordeel van één onbekwaam mensch

Een gewaarborgde kans is geen kans meer. De juistheid, niet de kans, heeft waarborg noodig. Bovendien had ik in-plaats van "niet meer" moeten zeggen: "minder". Ook dit wordt in 9 verbeterd.
 


Tja. Veel onbekwame mensen kunnen méér weten dan een enkel mens, hoe bekwaam ook, en veel onbekwame mensen kunnen dus, in beginsel, de kennis aanwezig in veel hoofden zinnig gebruiken. Of onbekwame mensen - onbekwaam in de zin: gewoonlijk niet in staat tot het trekken van de logisch geldige of theoretisch zinnige konklusies uit gegeven feiten of beweringen - in staat zijn om hun kennis zinnig gemeenschappelijk te gebruiken is de vraag.

Het antwoord, of althans een antwoord, is interessant:

Voorzover onbekwame mensen zich er op toeleggen op nieuwe zinnige oordelen zullen ze waarschijnlijk falen, maar als ze gebruik maken van bestaande instituties, procedures, handelswijzen etc. volgen die in een gemeenschap gegroeid zijn om bepaalde doelen te verwezenlijken, dan zullen ze gewoonlijk slagen - omdat anders die instituties, procedures en handelswijzen niet zouden bestaan, of de gemeenschap niet. (Dit verklaart waarom zoveel domme mensen zo lang in leven blijven: door conformisme aan doorsnee-gebruiken, doorsnee-meningen, doorsnee-waarden en doorsnee-mensen. Deze waarheid ligt ten grondslag aan conservatisme.)

Hoe het zij, wat M. kennelijk bedoelt formuleer ik zelf zo:

Alleen bijzondere mensen zijn in staat tot bijzondere oordelen (zinnig of niet).

Wat de noot betreft: Ik zie wel gronden om zinnig van "gewaarborgde kans" te kunnen spreken.

Bijvoorbeeld wanneer een dobbelsteen zorgvuldig van gewichten is voorzien om gemiddeld niet in 1 maar in 2 van 6 worpen op 6 uit te komen. Dit is dan met recht "een gewaarborgde kans".

Idem met roulette in speelbanken: De speelbank zorgt er voor dat een eerlijke roulette gemiddeld 1 van de 37 keren uitkomt ten gunste van de bank. (Als het balletje op 0 komt verliezen alle spelers hun inleg aan de speelbank.)
 

Idee 6.