Idee 5.                                            


Veel uitstekend-goede - of veel uitstekend-slechte - menschen, by elkaar en verbonden, stellen zoveel faktoren daar, die 'n enorm produkt opleveren van goed of slecht. Maar de som van veel middelmatigheid blyft altyd gelyk aan n middelmatigheid.

Redactie en inhoud van dit IDEE hebben behoefte aan verbetering en aanvulling. Vooral de eerste stelling komt my onjuist voor, zoals reeds blykt uit 9.


Ik vermoed dat de uiteindelijke strekking is:

Een verzameling van niet-bijzondere mensen kan niets bijzonders voortbrengen; alleen een verzameling van bijzondere mensen kan iets bijzonders voortbrengen.

Het gebruik van "som" en "produkt" is voornamelijk verwarrend, want irrelevant en onjuist of in ieder geval in een ongebruikelijke betekenis gebruikt. Wat M. in rekenkundige zin kennelijk bedoelt is niet de som maar het gemiddelde - dus de som van de waarden van alle termen gedeeld door het aantal van de termen. Wat hij k kan bedoelen is dat je individuen niet kunt optellen tot iets dat meer waarde heeft dan een individu - maar zie 6.

De strekking lijkt mij juist, net als de gesuggereerde konsekwentie dat een natie die zich toelegt op het kweken van middelmatigheden en glorieert in "doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg" niets bijzonders kan voortbrengen, behalve bij zeldzaam toeval en - waar in het het gewoonheids-ideaal geglorieerd wordt en middelmatigheden als grootheden gelden - bij vergissing.

Een aanzienlijk deel van de zogenaamde Nederlandse "tolerantie" berust op de terreur van de gewoonheid en middelmatigheid, op sociale controle en dwang.

Nederlandse "tolerantie" is gewoonlijk gehuicheld conformisme dat uiteindelijk berust op gebrek aan kracht wie afwijkt feitelijk te onderdrukken of vervolgen.

 

Idee 5.