Idee 2.                                                  


Twee linker-handschoenen maken geen paar handschoenen; twee halve waarheden maken geen waarheid.


Als het toch overdrachtelijk geformuleerd mag worden:

Er zijn mensen met twee linkerhanden, en mogelijk mensen met twee linker hersen-helften, en er zijn in ieder geval mensen met tegengestelde belangen die allebei najagen, bijv. door bij het najagen van het ene belang de ene halve waarheid te gebruiken, en de andere halve waarheid ten behoeve van de strijd voor het andere belang.

Dit lijkt ook heel menselijk: er is waarschijnlijk géén mens met alleen consistente belangen en verlangens.

Overigens is de tweede zin mogelijk ontleend aan het Engels idioom: "Two wrongs don't make one right", dat overigens niet hetzelfde betekent, en ook niet van halve waarheden spreekt.

Het meeste liegen wordt gedaan door het welbewust niet-zeggen van de waarheden die men wel weet maar liever niet publiek zegt, uit lafheid en eigenbelang. Veel publiek liegen is collectief collaborerend publiek verzwijgen, uit conformistisch eigenbelang. (Voor veel van mijn mening over mensen inzonder Neerlanders leze men mijn "ME in Amsterdam": Zeer bitter en zeer leerzaam. Zie ook 423.)
 

Idee 2.