Maarten Maartensz

 

Philosophy - Philosophers - Maartensz - IdeeŽn

 

Indexen:

  A1 - Mens
  B1 - Psychologie
  C1 - Filosofie
  D1 - Wetenschap
 

 


Inleiding:

Dit is de 0.0 versie van de IdeeŽn van Maarten Maartensz.

De 0.0 versie is een oerversie, en is gecompileerd uit mijn noten en commentaren bij de zeven delen van Multatuli's Ideen, die ik schreef tussen 2001-2007.

Eťn doel van het schrijven van die noten en commentaren was mijzelf ertoe brengen mijn eigen ideeŽn te geven over de onderwerpen waar Multatuli zich over had uitgelaten, en het resultaat wellicht later te gebruiken voor mijn eigen IdeeŽn.

Wel, dit is het begin ervan. Wat ervan komt weet ik nog niet, en hangt samen met mijn gezondheid. Er zijn in totaal 10 directories met excerpten van mijn noten, en in het linker paneel vindt u nu de eerste vier, alles alleen geselecteerd en verbonden op alfabetische basis van de titels van de selecties.

Wie iets wenst te weten over mijn kwalificaties, achtergronden of vooronderstellingen verwijs ik naar mijn site, mijn commentaren bij Multatuli's Ideen, en mijn Philosophical Dictionary, en daarin vooral naar het overzicht gevende Keyterms (waarvan een aanzienlijk deel verwerkt zal worden of worden gelinkt in het beŲogde eindresultaat).

Versie 0.0:

Zoals uitgelegd in de vorige sectie is dit de 0-versie - waarvan in het eindproduct, mocht ik het halen, weinig zal resteren.

Alle bestanden bevatten links naar de IdeŽn van Multatuli in de oerversie, namelijk aan die waaruit ze gecopieerd zijn uit mijn commentaren daarbij.

Opmerkingen dienend tot goed begrip

 • Dit is een voorpublicatie c.q. het fundament daarvoor, en is eenvoudig gecopieerd uit mijn eigen aantekeningen bij de IdeŽn van Multatuli. U vindt voor het moment hier niets dat u niet ook daar vindt, behalve dat u hier veel minder Multatuli vindt, en dat het formaat anders is nl. 1 bestand per 1 gecopieerde noot.
 • Aangezien e.e.a. in opbouw is kunnen sommige links niet werken.
 • De Frontpage die ik gebruik heeft de eigenaardige bug accenten e.d. niet meer aan te kunnen nadat (kennelijk) een filenaam te lang is c.q. een directory te diep. Deze bug slaat hier af en toe toe, en ook in mijn editie van Specialiteiten.
 • Wat u voor het moment vindt onder de verzameltitel IdeeŽn van MM zijn alleen selecties uit mijn notities bij de IdeŽn van Multatuli, die ik een titel heb gegeven, waarmee de notities in een alfabetische reeks gelinkt zijn.

Voor het moment is dit alles. De redenen om het on line te zetten zijn dat het al on line staat, namelijk als delen van mijn eigen aantekeningen bij de IdeŽn van Multatuli en dat ik het - bij voldoende gezondheid - wil gebruiken als grondstoffen, aanleidingen of tekst.

Copyright opmerking:

Mijn eigen teksten hebben mijn copyright.

Bij voldoende tijd van leven en gebrek aan ziekte hoop ik een en ander om te werken tot een papieren of electronisch boek en wie mij over wil schrijven (dat gebeurt, beste lezer(es)) moet zich realiseren dat mijn noten gewoonlijk al jaren op mijn site staan en dat mijn site veel gebruikers heeft.

Ook is het zo dat mijn ideeŽn en formuleringen de laatste 30 jaar bepaald niet populair waren in Nederland, zodat ook u een zeker risico loopt als u publiekelijk dingen zegt of schrijft die wel wat weg hebben van wat ik zei of schreef.

Log:

Versie Naam & Link Datum
0.000A A1 - Mens Jul 4, 2007
0.000B B1 - Psychologie Jul 6, 2008
0.000C C1 - Filosofie Aug 7, 2008
0.000D D1 - Wetenschap Aug 8, 2008

Opmerkingen over de stand van editie

 • De Frontpage die ik gebruik heeft de eigenaardige bug accenten e.d. niet meer aan te kunnen nadat (kennelijk) een filenaam te lang is c.q. een directory te diep.
  Dit geeft eigenaardige substituties waar ik accenten gebruikte.
  Check: "mťťr" - "meer" - "miir"
            "sůůrt" - "soort" - "sssr"
            "ideeŽn" - "ideeen" - "ideekn"
  Ik laat dit voor het moment voor wat het is, want alle teksten in deze sectie hebben goede verstaanders nodig voor goed begrip.
 • De meeste links werken maar niet alle. Alle bestanden (of bijna alle) zijn kennelijk in ieder geval via de indexen te bereiken.
 • Zie Opmerkingen dienend tot goed begrip

Ik wens u veel leesplezier en een goed verstand!

Maarten Maartensz

last update: 21-Apr-2010