Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 Z - Zeden

 

Zeden: In een groep of maatschappij geldende gebruiken, regels en voorschriften voor gedrag.

De geldende zeden zijn gewoonlijk repressiever dan de geldende wetten, en zijn zelden gebaseerd op rationeel overleg maar op overleverde opvattingen en waarden "hoe dingen en mensen behoren te zijn", met gewoonlijk weinig betere of andere gronden dat Wij het nu eenmaal zo doen, en Onze Leiders dit ondersteunen.

De gewone zeden in gewone groepen onder gewone mensen worden vrijwel altijd totalitair en conformistisch uitgedragen en beleefd, ook al zijn ze gewoonlijk sterk afhankelijk van mode.

 

 


Zie ook: Ethics, Morals


Literatuur:

Goffman, Multatuli

 Original: Aug 16, 2004                                                Last edited: 16 September 2007.   Top