Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek

 V - Volgeling

 

Volgeling: Aanhanger, imitator, nadoener, rolmodel-speler.

Vrijwel alle mensen zijn in vrijwel alle opzichten volgelingen, en doen daar voor een deel verstandig aan, omdat iedereen z'n leven moet beginnen met zeer veel te leren.

Maar weinigen weten zichzelf te verheffen tot onafhankelijke zelfstandige rationele oordeelaars en onderzoekers, en de grote meerderheid is en wordt nooit anders dan volgeling van deze of gene politieke, religieuze, psychologische etcetera leider, voorganger, goeroe enz.

En wat voor alle voorgangers van betekenis lijkt te gelden:

Nooit heeft een werkelijke volgeling z'n voorganger méér dan partieel en onvolledig begrepen - was het anders dan was de volgeling geen volgeling. Er zijn proportioneel heel weinig originele individuen met karakter, moed en hersens; het grootste deel van de mensheid zijn volgelingen.

De grote meerderheid van de mensen bestaat uit geboren en getogen volgelingen, die hun pogingen tot conformisme verslijten voor zelfstandig denken, en die het geringe beetje originele mensen-geest dat ze zelf bezitten vooral gebruiken om meer ongebruikelijke mensen dan zij zelf zijn te conformeren en nivelleren tot hun eigen niveau.


 


Zie ook: Autoriteit, Geloof, Cromwell, Ideologie, Totalitair, Voltaire.


Literatuur:

Arieti, Multatuli, Goffman, Talmon, Revel,

 Original: Jul 25, 2004                                                 Last edited: 12 September 2005.   Top